Tadeusz Gajewski
  próby z pisaniem o sztuce
 Sculptures  
 
 To Maciej Syrek
 
In the pensiveness of pedestals
The dignity of form veiled
In the light of bronze metaphor
 
Primeval instincts
Melted into the structure of the work
With a drop of melancholy
 
In the depth of rough texture
Brown frames of peep-show
Move on and on –
The flashes of dead time,
Illuminate the shadows of passing away
 
Tadeusz Gajewski
 
Each time Maciej Syrek brings along to his studio a new portion of non-ferrous metal scrap he bought, he says: “Look, what beautiful material I have bought!”. He takes individual pieces of bronze in his hands, examines them carefully and rubs with his fingers. In such moments it is evident how strong a tie links the artist with his beloved material. It is the material, whatever it can be: a field stone roughed down by rain, wind and ages or a used-up brass gear from a machine which does not exist any more, that is a source of inspiration for Master Maciej and it means anticipation of future emotions evoked by the communion with a unique, raw form.
The creative work of Maciej Syrek is romantic poetics supplemented, from time to time, with Baroque ornamentation. It is full of expression, apparently legible in its contents, but at the same time understatements and suggestions emanate from it, all expressed by a simplification of form or exaggerated details, some variations of the patina intensity which, combined with light, give the impression of mystic mystery.
Maciej’s creative work is strongly affected by his fascination with history, philosophy, metaphysics and mysticism of the Old Testament. His roots, Krosno and its environs, the borderland of cultures called the Carpathian melting pot in which the influences of many nations, ethnic groups and religions mix up into a harmonious whole, play an important role. Here, in his native Krosno, Maciej, as a little boy, took hold of a chisel from the hands of his grandfather, Józef Smoczeński, a sculptor, who had studied under Professor Konstanty Laszczka in the Academy of Fine Arts in Cracow.
Growing up in the environment of people of art bore fruit and in 1975, at the age of 24, he graduated from the Department of Sculpture of the Academy of Fine Arts in Cracow, in the studio of Professor Antoni Hajdecki.
Maciej Syrek’s works of art are displayed in lots of museums and galleries all over the world: in Germany, the USA, Canada, France, Austria, England, Switzerland, Japan and Australia. His works were awarded and distinguished in numerous galleries, home and abroad. There is evidence that Maciej Syrek is an artist with the sense of achievement but every day he gets up at five in the morning and grapples with new challenges in his studio in Krosno. The results of his struggle will soon provide us with further emotions while admiring his artistic output.
 
                                                                                                                 Tadeusz Gajewski


Tadeusz Gajewski
 
SZOBROK
 
Maciej Syreknek
 
A kőszobrok talapzatainak álmaiban,

Egy bronzos metafora fényével

Bevonva ott a forma méltósága.
 
Ősi ösztönök
Olvasztva a mű szerkezetébe,
Cseppnyi mélabúval…
 
A nyers építmény legmélyéből
Kibontakoznak
A fotoplasztikon bronz keretei –
A holt idő pillanatképei,
Az elmúlás megvilágított árnyai.

MACIEJ SYREKRŐL
 
Maciej Syrek valahányszor frissen vásárolt színesfém lomot cipel haza a műhelyébe, azt mondja nekem: „Nézd csak, milyen nagyszerű anyagot vettem!” Kézbe veszi az aprócska bronzdarabokat, figyelmesen nézegeti, dörzsölgeti őket. E percekben jól megfigyelhető, milyen erős kötelék fűzi a művészt a kedvenc anyagához. Hiszen Maciej mester számára a nyersanyag – legyen az egy esőtől, széltől és a hosszú évszázadoktól kezdetlegesen megmunkált mezei kő, vagy akár egy régen elbontott gépből származó, kopott sárgaréz fogaskerék – új ihletforrást jelent, a születendő meghatottságot jövendöli, melyet a megismételhetetlen, nyers formával történő érintkezés hordoz.
Maciej Syrek munkássága egyfajta romantikus költészet, melyhez többszörösen gazdagító, barokkos ornamentika társul. Nagy kifejezőerő jellemzi, látszólag könnyen kiolvasható tartalommal – ám ki nem mondott üzeneteket áraszt, sugallatokat, a formák leegyszerűsítésével érzékeltet, a részletek átrajzolásával, a patina megkülönböztető elevenségével, amely a fénnyel társulva a misztikus titokzatosság hangulatát kelti.
Maciej Syrek művészetére jelentős hatást gyakorol a történelem, filozófia, metafizika és az Ószövetség misztikája iránti érdeklődése. Ugyanilyen fontos szerepet játszik gyermekkora világa: Krosno város és környéke, amely a kultúrák határvidéke, egyfajta kárpáti olvasztókemence, ahol számos nép, etnikai csoport és vallás él békésen együtt és gazdagítja egymást. Itt, a krosnói családi fészekben történt, hogy már alig néhány esztendős fiúként kézbe vette a vésőt – nagyapja, a szintén szobrász Józef Smoczeński kezéből, aki a legendás hírű Konstanty Laszczka professzor növendéke volt a krakkói főiskolán.
A tény, hogy művészemberek között nevelkedett, végül azt eredményezte, hogy 1975-ben, huszonnégy évesen elvégezte a krakkói Képzőművészeti Főiskola szobrász szakát, Antoni Hajdecki professzor tanítványaként. Maciej Syrek művei a világ számos múzeumában és galériájában megtalálhatók: Németországban, az Egyesült Államokban, Kanadában, Franciaországban, Ausztriában, Angliában, Svájcban, Japánban és Ausztráliában. Munkáiért seregnyi lengyelhoni és külföldi galéria jutalmazta rangos díjakkal. Kétségtelennek tűnik, hogy Maciej Syrek kiteljesedett művész – ő azonban most is minden hajnalban öt órakor kel, és krosnói műtermében újabb és újabb feladatokkal birkózik. Erőfeszítéseinek eredményei csakhamar hatással lesznek ránk, mihelyt kapcsolatba lépünk a műveivel.
 

 
  stronę odwiedziło już 50035 odwiedzający (116747 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja